Quản lý công việc 
của nhân viên, 
trở nên dễ dàng hơn


Quản lý cùng lúc từ chấm công giờ làm, 
giao tiếp đến quản lý công việc


Quản lý công việc
của nhân viên,
trở nên dễ dàng hơn


Quản lý cùng lúc từ chấm công giờ làm,
giao tiếp đến quản lý công việc

Quản lý công việc của
nhân viên đơn giản hơn
cùng Shopl

Chấm công giờ làm, 

thông báo thời gian thực và phân 

tích hiện trạng một cách chính xác


Bạn thấy bực mình vì dữ liệu chấm 

công giờ làm không chính xác?
Giờ đây bạn có thể quản lý chấm 
công rõ 

ràng hơn với đa dạng các phương thức 

như Wi-Fi, GPS, xác thực danh tính, v.v.
Hãy thử trải nghiệm thông báo 
thời gian thực 

và phân tích các tình huống bất thường.
Bạn chỉ cần phân công công việc,
kết quả sẽ tự động cập nhật cho bạn


Kiểm tra tiến độ thực hiện hoặc kết quả 

công việc mỗi ngày của từng nhân viên 

có khó không?
Hãy thử gửi thông báo, khảo sát, 

đến phân công công việc một lần
và nhận báo cáo kết quả một cách tự động.
Nhân viên mới 
bắt đầu công việc ngay


Công ty bạn thường có nhân 

viên mới hoặc nghỉ việc?
Việc bàn giao công việc rườm rà này 

giờ đây trở nên
đơn giản và tự động hơn với Shopl.Shopl, giải pháp giải
quyết tại các hiện trường
kinh doanh khác nhau.

Electronics

Những nhà sáng lập doanh nghiệp

sẽ tập trung nhiều hơn vào hoạt động

bán hàng và dịch vụ khách hàng.


Fashion · Brand

Chia sẻ chính sách trưng bày sản

phẩm (VMD) và kiểm tra tình trạng

triển khai của cửa hàng.


Cafe · Restaurant

Quản lý các công việc cần thực hiện

khi mở và đóng cửa hàng thông qua

danh sách kiểm tra công việc.


Hotel · Resort

Thu thập khiếu nại của khách hàng

để làm dữ liệu nghiên cứu và cải thiện

chất lượng dịch vụ.


Franchise

Mô hình quản lý được xây dựng phù

hợp với đặc điểm của cửa hàng

chính hãng và các đại lý.


Field Visit Management

Giúp cải thiện năng suất làm việc

ngoài hiện trường và hoàn thành

mục tiêu đề ra.