Quản lý công việc của nhân viên dễ dàng hơn


Từ chấm công giờ làm, giao tiếp đến quản
lý công việc, Hãy bắt đầu ngay với Shopl.


Quản lý công việc của nhân viên dễ dàng hơn

Từ chấm công giờ làm, giao tiếp

đến quản lý công việc, Hãy bắt

đầu ngay với Shopl.

Shopl, giải pháp giải
quyết tại các hiện trường
kinh doanh khác nhau.

Electronics

Những nhà sáng lập doanh nghiệp

sẽ tập trung nhiều hơn vào hoạt động

bán hàng và dịch vụ khách hàng.


Fashion · Brand

Chia sẻ chính sách trưng bày sản

phẩm (VMD) và kiểm tra tình trạng

triển khai của cửa hàng.


Cafe · Restaurant

Quản lý các công việc cần thực hiện

khi mở và đóng cửa hàng thông qua

danh sách kiểm tra công việc.


Hotel · Resort

Thu thập khiếu nại của khách hàng

để làm dữ liệu nghiên cứu và cải thiện

chất lượng dịch vụ.


Franchise

Mô hình quản lý được xây dựng phù

hợp với đặc điểm của cửa hàng

chính hãng và các đại lý.


Field Visit Management

Giúp cải thiện năng suất làm việc

ngoài hiện trường và hoàn thành

mục tiêu đề ra.


Shopl, giải pháp giải quyết tại các hiện
trường kinh doanh khác nhau.
Electronics

Những nhà sáng lập doanh nghiệp
sẽ tập trung nhiều hơn vào hoạt động
bán hàng và dịch vụ khách hàng.
Fashion · Brand   

Chia sẻ chính sách trưng bày sản

phẩm (VMD) và kiểm tra tình trạng

triển khai của cửa hàng.

Cafe · Restaurant

Quản lý các công việc cần thực hiện

khi mở và đóng cửa hàng thông

qua danh sách kiểm tra công việc.

Hotel · Resort

Thu thập khiếu nại của khách hàng
để làm dữ liệu nghiên cứu và cải thiện
chất lượng dịch vụ.
Franchise

Mô hình quản lý được xây dựng phù
hợp với đặc điểm của cửa hàng chính
hãng và các đại lý.
Field Visit Management

Giúp cải thiện năng suất làm việc 
ngoài hiện trường và hoàn thành
mục tiêu đề ra.
Có rất nhiều mô hình về công cụ
hợp tác hỗ trợ công việ tuy nhiên
công cụ hợp tác hỗ trợ công việc
cho nhân viên tại hiện trường và
cho chính hiện trường đó, chỉ có
thể là Shopl.

Chấm công (đi làm, tan làm)

Xác thực dễ dàng qua
ứng dụng di động mọi
lúc mọi nơi


Xem thêm chi tiết Nhân viên có thể ghi chú lịch trình đi làm và tan làm thông qua nhận diện khuôn mặt, người quản lý có thể kiểm tra ngay lập tức tình trạng đi làm và tan làm của nhân viên thông qua Dashboard.Lịch trình

Quản lý công việc tại
hiện trường một cách
linh hoạt hơn.


Xem thêm chi tiết 

Nhập lịch trình dễ dàng bằng các biểu mẫu


Chỉnh sửa trực tiếp lịch trình của tôi bằng ứng dụng di động


Tải đồng thời toàn bộ lịch trình của tất cả các nhân viên


Hãy thử trải nghiệm miễn phí

tính năng lập lịch trình và đi làm

tan làm qua ứng dụng di động

Giao tiếp

Độ chính xác của công
việc tăng lên nhờ giao
tiếp thời gian thực với
nhân viên


Xem thêm chi tiết Thông báo và khảo sát


Gửi thông báo và khảo sát cho

nhân viên, đồng thời thu thập

phản hồi nhanh chóng

và dễ dàng.


Bảng thông báo


Thử chia sẻ các vấn đề phát

sinh ngay tại hiện trường trong

thời gian thực.


Shopl Chat 


Với Shopl Chat, bạn có thể nhanh

chóng kết nối và giao tiếp với các

thành viên ngay cả khi không

lưu số điện thoại cá nhân.Quản lý công việc

Phân công công việc dễ dàng
và nhanh chóng, xác nhận
kết quả và báo cáo công
việc một cách chính xác


Xem thêm chi tiếtViệc phải hoàn thành
(To-do)


Hiện trường có nhiều công việc

được lặp đi lặp lại, hãy phân công

việc phải hoàn thành cho nhân

viên và kiểm tra kết quả hoàn

thành công việc.


Báo cáo


Người quản lý đăng ký các biểu

mẫu báo cáo, và nhân viên có thể

dễ dàng soạn báo cáo bằng điện

thoại thông minh của mình.

Sử dụng đa dạng các tính
năng của Shopl để quản lý
công việc tại hiện trường!
Quản lý lịch
trình đến thăm
Quản lý nghỉ
phép
Quản lý chế
độ thai sản
Quản lý làm
thêm giờ
Quản lý
mục tiêu
Quyết toán
chi phí
Doanh số bán